Vstupní vyšetření

Je prvním krokem v léčebném procesu.
Trvá přibližně 1.5 hodiny. Jedná se o vysoce individualizovaný pohovor, který slouží k získání ucelených informací o současném stavu klienta. U stěžejních bodů se pozastavíme a probereme terapeutické možnosti a léčebné strategie.

Historie
Dále se vstupní pohovor skládá z odebrání informací o historii zdravotního stavu pacienta („anamnéza“), o jeho dosavadní léčbě všeho druhu, historii sociální, pracovní, rodinné, životního stylu apod.

Vyšetření psychického stavu
Součástí tohoto vyšetření je i vyšetření duševního stavu a rozpoložení, kdy se zhodnotí celkové psychické fungování včetně nálady, vnímání, myšlení, paměti, spánku, chuti k jídlu apod.

Pojmenování osobního problému
Na základě předchozího interview dokážeme společně pojmenovat klíčový problém, se kterým budeme dále pracovat.

Léčebné možnosti a strategie
Budeme hledat co nejširší výčet možností k řešení hlavního problému. Budeme hodnotit jejich pro a proti. Strategie mohou zahrnovat individuální pohovory s terapeutem, léčbu za pomocí léčiv, nácvik dovedností, práci s rodinou apod.

Administrativa
Dle vyžádání klienta vyhotovení písemné zprávy, vydání receptu apod.

Kontrolní vyšetření

V případě potřeby se domluvíme na dalším setkání za účelem sledování vývoje léčebného procesu, k pokračování v léčebných sezeních, zhodnocení účinku léků a řešené dalších dílčích problémů nebo zvážení jiných léčebných strategií. Kontrolní vyšetření trvá přibližně 30-60 minut.

Individuální pohovory a poradenství

Na základě klientova přání a společně stanoveného plánu se budou konat jednotlivá setkání zaměřená na individuální potřeby klienta v individuální frekvenci a individuální délce sezení.

Webdesign Michal Škrabálek © 2009 MUDr. Pavlacká - Vaverková, všechna práva vyhrazena.