Odborné poradenství

 • Stres a jeho zvládání
 • Duševní krize
 • Úzkost a fobie
 • Deprese
 • Poruchy spánku
 • Vztahové problémy
 • Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách
 • Závislost na automatech
 • Odvykání kouření
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, obezita)
 • Chronická únava a chronická bolest

Privátní psychiatrická ambulance

 • Diagnostika a léčba duševních poruch a nemocí (komplexní psychiatrické vyšetření a léčba)
 • Individuální a podpůrná psychoterapie
 • Nácvik relaxace a imaginace
 • Nácvik technik ke zvládání úzkosti a stresu
 • Léčba medikamenty

Konziliární psychiatrie

Psychiatrické poradenství a vyšetření pro medicínské obory jiné odbornosti v rámci mezioborové spolupráce (zvolí-li si privátního lékaře pacient sám; toto vyšetření je na přímou úhradu nemocného).

Administrativní úkony

 • Zhotovení podrobné lékařské zprávy na přání klienta

 • Předpis léků v návaznosti na lékařské vyšetření

 • Zaslání receptu na adresu klienta za příplatek
Webdesign Michal Škrabálek © 2009 MUDr. Pavlacká - Vaverková, všechna práva vyhrazena.