Jsem lékařka s úplnou specializací v oboru psychiatrie dospělých.

Své středoškolské vzdělání jsem získala na gymnáziu v Uherském Hradišti v humanitním oboru. Vystudovala jsem obor všeobecného lékařství na Lékařské Fakultě Masarykovy Univerzity v Brně s vyznamenáním. V postgraduálním studiu jsem pokračovala v oboru psychiatrie, kdy jsem od r. 2002 do r. 2005 pracovala jako lékař v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, kde jsem absolvovala komplexní edukační program na všech specializovaných odděleních. V roce 2005 jsem získala atestaci I. stupně v oboru psychiatrie.

Od r. 2006 do poloviny roku 2007 jsem pracovala jako lékařka v privátní psychiatrické nemocnici Capio Nightingale Hospital ve Velké Británii. Po návratu do České Republiky jsem pracovala opět v Psychiatrické léčebně v Kroměříži a dále jsem absolvovala odborné stáže na Psychiatrické klinice v Brně a v privátních psychiatrických zařízeních ambulantního typu.

V roce 2008 jsem získala úplnou funkční specializaci v oboru psychiatrie (dříve atestace II. stupně). Od roku 2008 do roku 2011 jsem pracovala jako konziliární psychiatr a lékař na neurologii v Uherskohradišťské nemocnici. Od roku 2009 jsem začala působit i ve své privátní praxi a od konce roku 2011 pracuji pouze jako privátní psychiatr ve své ambulanci.

Psychoterapeutické aktivity a kurzy:

 • Psychoterapeutické skupiny se zaměřením na problematiku závislosti na psychoaktivních látkách, PL Kroměříž 2002-2004 a 2007-2008 (se supervizí klinického psychologa – KBT psychoterapeuta)
 • Psychoterapeutické skupiny zaměřené na problematiku neuróz, PL Kroměříž 2005-2006 (se supervizí klinického psychologa- KBT psychoterapeuta a supervize psychiatra-dynamicky orientovaného terapeuta)
 • Specializační kurz Psychoterapie, Praha 2003
 • Odborná stáž v psychosomatické medicíně, Praha 2004
 • Kurz psychoterapie - Balintovské skupiny, Kroměříž 2004
 • Psychoterapeutické minimum, Praha 2004
 • Kurz rodinné terapie Virginie Satirové, Ostrava 2005
 • Rodinné konstelace Berta Hellingera, PL Kroměříž 2007-2008
 • Psychoterapeutický výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii – ve výcviku od r. 2009

 • Členka České Lékařské Komory. 2006-2008 členka General Medical Council, UK


 • Členka České Psychiatrické společnosti ČPS-JEP
 • Webdesign Michal Škrabálek © 2009 MUDr. Pavlacká - Vaverková, všechna práva vyhrazena.