Individuální přístup

Každý člověk je jedinečný a sám zná nejlépe svůj problém. Proto i cesta k jeho řešení je velmi individuální a vyžaduje, aby byla „šitá na míru“ vzhledem k osobnosti člověka a také vzhledem k časovému i situačnímu vývoji jeho problému.

Délku sezení i frekvenci návštěv si klient určuje sám.

Individuální přístup je jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla poskytovat svoje služby nezávisle na finanční účasti zdravotních pojišťoven ČR.

Neznačkující přístup

Mít problém neznamená „mít diagnózu“. Mít duševní potíže neznamená „být blázen“.

Diskrétnost a anonymita

Ve své ambulanci pracuji jako samostatná profesionální jednotka. Nejsem povinna poskytovat jakékoliv informace o svých klientech dalším institucím (jako jsou např. zdravotní pojišťovny nebo jiní lékaři), nebudou-li si to sami klienti přát. Jsem zavázána principům naprosté důvěry a povinné lékařské mlčenlivosti.

Znalost hranic a kompetencí

Bezpečnost a zdraví klienta je u mne na prvním místě.
Mohou nastat situace, kdy k řešení daného problému nebudu kompetentní. V takovém případě klientům nabízím doporučení a kontakty na patřičné specialisty či instituce.

Forma kontaktu

S klienty pracuji převážně formou osobního kontaktu během předem domluvených individuálních sezení. Dle vzájemné domluvy je pak možný i kontakt formou emailu nebo krátkých telefonických konzultací, které jsou účtovány dle sazebníku.

Platba za služby

Ve své privátní ambulanci nespolupracuji s žádnou zdravotní pojišťovnou. Klient sám je plátcem za požadované služby ve výši stanovené v uvedeném sazebníku. Platba se vždy uskutečňuje předem a to formou hotovosti.

Všechny služby poskytuji i v jazyce anglickém

Webdesign Michal Škrabálek © 2009 MUDr. Pavlacká - Vaverková, všechna práva vyhrazena.