Deprese

Pocity smutku a neštěstí, které se občas v životě objevují, jsou známé pro většinu z nás. Problémem se však stávají, začnou-li narušovat naše běžné fungování v životě a přetrvávají po většinu času. Tehdy můžeme říci, že se jedná o depresi.

Je známo mnoho příčin, které depresi způsobují. Často se jedná o reakci na závažné životní události. Deprese mohou být také spojeny s rodinnou historií nemocí, kdy se podobné poruchy nálady v rodině již vyskytly, nebo mohou být spojeny s nějakým tělesným onemocněním.

Terapie deprese většinou zahrnuje individuální nebo skupinovou psychoterapii, změnu životního stylu a režimu, často bývá zapotřebí léčba medikamenty.

Vyskytuje-li se u Vás některý z uvedených příznaků, je možné, že trpíte depresí, když:

 • Máte trvale špatnou náladu
 • Ztratili jste zájem o různé aktivity, které Vás dříve zajímaly
 • Cítíte-li se stále unavení nebo bez energie
 • Nemáte chuť k jídlu nebo hubnete
 • Trpíte poruchou spánku
 • Máte pocity prázdnoty, beznaděje nebo černé myšlenky na smrt


Úzkostná porucha

Všichni z nás pociťují úzkost, kdy jsme vystaveni nepříjemné nebo ohrožující situaci.
Trvají-li tyto pocity napětí a úzkosti dlouho, jsou-li příliš časté nebo se stávají příliš silnými, mohou narušovat naše normální fungování.

Úzkostné poruchy jsou mezi lidmi velmi časté. Existuje celá řada možností, jak se dají tyto potíže efektivně zvládat a léčit. Může se jednat například o individuální nebo skupinovou psychoterapii, nácvik dovedností a vytváření náhledu nad vznikem a udržováním potíží. Další léčebnou možností je léčba pomocí léků, která je specifická dle typu úzkostné poruchy.

Vyskytuje-li se u Vás některý z uvedených příznaků, je možné, že trpíte úzkostnou poruchou:

 • Časté pocity napětí a podrážděnosti
 • Přetrvávající úzkostné myšlenky
 • Potíže se dobře soustředit
 • Spánkové potíže
 • Časté tělesné pocity svalového napětí, bolestí hlavy nebo žaludku „jako na vodě“


Stres spojený se zaměstnáním

V nedaleké Británii bylo zjištěno, že asi půl milionu lidí v zemi trpí stresem vzniklým v zaměstnání tak do té míry, že jim způsobuje nějaký typ onemocnění. Tělo i duše dokážou na stres reagovat bezpočtem stavů, nemocí a poruch. Dostavují se například poruchy spánku či trávení, chronická únava, návaly slabosti, úzkost, hypochondrie, depresivní rozlady až depresivní poruchy, žaludeční vředy, vysoké riziko infarktu.

Stres ve spojitosti se zaměstnáním převažuje jako příčina bolestí v zádech, které samy jsou jeden z hlavních důvodů, proč lidé odcházejí na neschopenku. Tento trend se zdá být stále na vzestupu, neboť časové nároky na práci a nároky na zodpovědnost za vykonanou práci se stále ve všech pracovních odvětvích navyšují.

Příznaky stresu se mohou podobat některým příznakům deprese nebo úzkostných stavů. Tyto potíže velmi často dobře odpovídají na léčbu. Existuje mnoho terapeutickým přístupů, mimo jiné například psychoterapie, které napomáhají lidem oddělit jejich osobní a pracovní život, nabízejí jim různé strategie a osobní dovednosti, aby se stali ke stresu více odolnými.

Vyskytuje-li se u Vás některý z uvedených příznaků, je možné, že trpíte příznaky stresu z přepracování v práci:

 • Pocity napětí, úzkosti a stavy „jako před výbuchem“
 • Obtíže s „přepnutím“ z pracovních starostí na normální život večer nebo o víkendech
 • Ztráta schopnosti se soustředit a zhoršení v duševních činnostech
 • Podrážděnost nebo hádky na pracovišti
 • Snaha se vyhýbat pracovnímu prostředí nebo situacím spojeným s výkonem povolání


Závislost na psychoaktivních látkách

Požívání alkoholu a drog může vést ke vzniku závislosti. Závislost s sebou nese četné duševní a tělesné změny a potíže, které mohou dále být problémem v mezilidských vztazích a v pracovním procesu.

S opakovaným požíváním těchto látek dochází ke vzniku „tolerance k látce“, což znamená, že dotyčný musí požívat stále větší a větší množství této látky, aby došlo ke vzniku žádoucího efektu. Náhlé přerušené užívání návykové látky může vést ke vzniku abstinenčních nebo odvykacích příznaků, které s sebou nesou četné psychické a tělesné příznaky.

Prvním krokem v léčebném procesu je uvědomění si, že tento problém existuje. Na tento krok pak navazují kroky další v podobě psychoterapie a eventuálně i léčba medikamenty.

Vyskytuje-li se u Vás některý z uvedených příznaků, je možné, že se u Vás rozvinula závislost na návykové látce:

 • Neustálé myšlenky na látku a neustálé vyhledávání možnosti psychoaktivní látku užít
 • Upřednostňování užívání dané návykové látky před ostatními aktivitami
 • Užívání návykové látky i přesto, je–li známo, že Vám toto činí potíže například v práci, v osobním životě nebo zdravotní potíže
 • Zpozorování abstinenčních příznaků, dojde-li ke snížení nebo přerušení užívání
 • návykové látky
Webdesign Michal Škrabálek © 2009 MUDr. Pavlacká - Vaverková, všechna práva vyhrazena.