Cena sezení
Standardní sezení 50 minut500 Kč
Standardní sezení 25 minut250 Kč
Každá další započatá půlhodina250 Kč
Sezení pro studenty, důchodce a ženy na mateřské dovolené 50 minut400 Kč
25 minut 200 Kč
Sezení v sobotu s příplatkem+ 200 Kč / 50 min.
Absence na objednaném sezení100 Kč
Sepsání odborné lékařské zprávy na žádost klienta200 Kč
Vypsání a odeslání receptu na adresu klienta50 Kč
Vypsání receptu během sezení v ambulancizdarma
Poplatek za recept mimo sezení30 Kč
Pro klienty, s nimiž proběhl opakovaný osobní kontakt
Poradenství e-mailem100 Kč za kontakt
Telefonické konzultace (5 minut)50 Kč

Způsob platby

Platba se vždy uskutečňuje před sezením a to formou přímé platby v hotovosti na místě. Konzultace a sezení jsou poskytovány výhradně po předchozím objednání.

Pokud budete chtít rezervované sezení zrušit, je požadováno toto učinit minimálně 24 hod. předem (telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu). Sezení, na které se pacient přes rezervaci nedostaví, bude účtováno dle sazebníku, podobně bude účtováno i sezení, které bude zrušeno později než s 24 hodinovým předstihem.

Webdesign Michal Škrabálek © 2009 MUDr. Pavlacká - Vaverková, všechna práva vyhrazena.