Ceník platný od 1. 1. 2020
Vstupní (komplexní) psychiatrické vyšetření (90 min)1500 Kč
Kontrolní psychiatrické vyšetření (25 min)350 Kč
Psychiatrická konzultace/ konzilium (50 min)700 Kč
Psychoterapeutické sezení (50 min) 700 Kč
Klinická hypnóza (1. hypnóza) 700 Kč
Klinická hypnoza následná sezení (do 30 min)400 Kč
Vystavení odborné psychiatrické zprávy400 Kč
Vystavení e-receptu mimo sezení50 Kč
Telefonická konzultace (do 10 min)200 Kč

Způsob platby

Odhlášení ze sezení / vyšetření je nutné s předstihem 48 hodin, bude-li zrušeno pozěji nebo nepřijde-li pacient na objednané sezení, bude účtován poplatek ve výši ušlého sezení.

Služby jsou poskytovány po předchozím objednání.

Platby jsou možné v hotovosti nebo bankovním převodem.

Pokud budete chtít rezervované sezení zrušit, je požadováno toto učinit minimálně 24 hod. předem (telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu). Sezení, na které se pacient přes rezervaci nedostaví, bude účtováno dle sazebníku, podobně bude účtováno i sezení, které bude zrušeno později než s 24 hodinovým předstihem.

Webdesign Michal Škrabálek © 2009 MUDr. Pavlacká - Vaverková, všechna práva vyhrazena.